Những điều tôi chưa từng (Phần 3)

Những điều tôi chưa từng (Phần 3)

Never Have I Ever (Season 3)

Nội dung phim Những điều tôi chưa từng (Phần 3)

Có thể Devi và bạn bè cuối cùng đã không còn độc thân nữa, nhưng họ sắp học được rằng các mối quan hệ sẽ đi cùng với cả một hành trình tự khám phá – và đủ mọi rắc rối.