Những chú bọ yêu nhạc (Phần 1)

Những chú bọ yêu nhạc (Phần 1)

Beat Bugs (Season 1)

Nội dung phim Những chú bọ yêu nhạc (Phần 1)

Với những bài hát nổi tiếng của The Beatles, 5 bạn bọ thân thiện học được nhiều bài học lớn về thế giới xung quanh -- từ chính sân nhà an toàn của các bạn.

Trailer phim Những chú bọ yêu nhạc (Phần 1):

trailers