Những cây hài độc thoại (Phần 3)

Những cây hài độc thoại (Phần 3)

The Standups (Season 3)

Nội dung phim Những cây hài độc thoại (Phần 3)

Được quay trực tiếp tại New York, mùa này mang đến các màn độc diễn của Brian Simpson, Naomi Ekperigin, Mark Normand, Janelle James, Dusty Slay và Melissa Villaseñor.