Nhóc trùm: Đi làm lại (Phần 4)

Nhóc trùm: Đi làm lại (Phần 4)

The Boss Baby: Back in Business (Season 4)

Nội dung phim Nhóc trùm: Đi làm lại (Phần 4)

Nhóc Trùm cuối cùng đã thành sếp, ôm ấp kế hoạch đầy tham vọng là giành được toàn bộ tình yêu em bé. Song đám kẻ thù cả mới lẫn cũ đang hợp sức để hạ bệ cậu.

Trailer phim Nhóc trùm: Đi làm lại (Phần 4):

trailers