Nhóc trùm: Đi làm lại (Phần 3)

Nhóc trùm: Đi làm lại (Phần 3)

The Boss Baby: Back in Business (Season 3)

Nội dung phim Nhóc trùm: Đi làm lại (Phần 3)

Mất việc tại Tập Đoàn Em Bé, Nhóc Trùm làm việc tự do và tập hợp các đồng bọn lít nhít thành đội thực địa tạm thời. Sắp có nhiệm vụ quan trọng rồi đây!

Trailer phim Nhóc trùm: Đi làm lại (Phần 3):

trailers