Nhóc trùm: Đi làm lại (Phần 2)

Nhóc trùm: Đi làm lại (Phần 2)

The Boss Baby: Back in Business (Season 2)

Nội dung phim Nhóc trùm: Đi làm lại (Phần 2)

Có mối đe dọa mới đối với khả năng được mọi người yêu thích của các em bé: người già. Nhưng một loại huyết thanh "không mùi" có thể mang lại lợi thế cho Tập Đoàn Em Bé.

Trailer phim Nhóc trùm: Đi làm lại (Phần 2):

trailers