Nhật ký tội phạm: Đêm vắng

Nhật ký tội phạm: Đêm vắng

Crime Diaries: Night Out

Nội dung phim Nhật ký tội phạm: Đêm vắng

Sau khi dự một bữa tiệc Halloween, thi thể cậu sinh viên Luis Andrés Colmenares được phát hiện. Đó là tai nạn hay án mạng? Loạt phim dựa trên sự việc có thật.