Nhật Ký Của Mẹ

Nhật Ký Của Mẹ

Mom Diary, My Ugly Duckling

Nội dung phim Nhật Ký Của Mẹ

Chương trình thực tế này tập trung vào các bà mẹ của những người nổi tiếng Hàn Quốc. Không giống như chương trình thực tế chung chỉ tập trung vào người nổi tiếng, My Little Old Boy có lời bình luận từ các bà mẹ của những người nổi tiếng khi họ xem đoạn phim về các hoạt động hàng ngày của con trai họ.