Nguyên Chấn Hiệp

Nguyên Chấn Hiệp

Nguyên Chấn Hiệp

Nội dung phim Nguyên Chấn Hiệp

Mang màu sắc viễn tưởng, Nguyên Chấn Hiệp bộ phim bắt đầu từ tiểu thuyết gia Hoàng Khuông khi ông viết tiểu thuyết viễn tưởng về một dạng cải tạo não người để tạo ra một con người hoàn mỹ. Sự viễn tưởng này đẩy tiểu thuyết gia đến sự nguy hiểm tính mạng. Một trong 10 người giàu nhất thế giới – ông Vinh Quang – …