Người về từ cõi chết

Người về từ cõi chết

The Revenant

Nội dung phim Người về từ cõi chết

Vào những năm 1820, một thợ săn lông thú vật lộn để sống sót nhằm báo thù tay lính đánh thuê tàn nhẫn đã bỏ mặc anh đến chết bên bờ sông Missouri.