Người ngoại tộc (Phần 2)

Người ngoại tộc (Phần 2)

Outlander (Season 2)

Nội dung phim Người ngoại tộc (Phần 2)

Niềm vui lẫn hiểm họa mới đang chờ sẵn khi Claire và Jamie ứng phó với những mưu đồ trong đời sống hoàng gia Pháp và bước vào một nhiệm vụ táo bạo để thay đổi lịch sử.