Người đàn ông nghiêm túc

Người đàn ông nghiêm túc

A Serious Man

Nội dung phim Người đàn ông nghiêm túc

Khi mọi khía cạnh trong cuộc sống của anh lao dốc, vị giáo sư vật lý người Do Thái tìm kiếm ba giáo sĩ Do Thái để được chỉ lối.