Người đàn ông may mắn

Người đàn ông may mắn

A Fortunate Man

Nội dung phim Người đàn ông may mắn

Một kỹ sư tài năng trốn chạy khỏi gia đình hà khắc để theo đuổi công danh giữa tầng lớp ưu tú Copenhagen, nhưng niềm kiêu hãnh thúc đẩy anh có thể hủy hoại anh.