Ngủ với hồn ma

Ngủ với hồn ma

Exorcism: The Haunted Child

Nội dung phim Ngủ với hồn ma

Sống trên tầng trên cùng của trường học, nữ sinh viên không rõ liệu người lạ cô gặp xuất phát từ trò đùa của lớp học hay điều gì đó đáng sợ hơn.