Ngũ Hiệp Trừ Yêu

Ngũ Hiệp Trừ Yêu

The Thousand Faces of Dunjia

Nội dung phim Ngũ Hiệp Trừ Yêu

Một kiếm khách trẻ tuổi gia nhập nhóm cao thủ võ lâm bí ẩn, có tài khinh công và dùng gậy sắt để giải cứu thế giới khỏi một thế lực hắc đạo kỳ bí.