Ngôi làng bị nguyền rủa

Ngôi làng bị nguyền rủa

Village of the Damned

Nội dung phim Ngôi làng bị nguyền rủa

Hai bác sĩ phải ngăn thế lực ngoài hành tinh làm cho tất cả phụ nữ ở một thị trấn nhỏ mang thai, còn dòng giống phát triển nhanh của chúng cố chế ngự người trên Trái đất.