Ngọc Chiêu Lệnh Phần 1

Ngọc Chiêu Lệnh Phần 1

No Boundary Season 1

Nội dung phim Ngọc Chiêu Lệnh Phần 1

Thương Trụ vô đạo, Cơ Vũ thay thế. Dưới đài Phong Thần, Khương Tử Nha đã nhường thần vị, cam nguyện làm công hầu dưới nhân gian, bảo vệ nghĩa nữ Đoan Mộc Thúy trở thành tiên. Thoắt cái đã ngàn năm, thiên hạ là của Đại Tống. Vì danh tiếng \"thẩm vấn cả âm dương\" của Bao Thanh Thiên, Đoan Mộc Thúy hạ phàm lập nên môn phái \"Tế Hoa Lưu\

Trailer phim Ngọc Chiêu Lệnh Phần 1:

trailers