Nghi lễ cổ xưa

Nghi lễ cổ xưa

The Old Ways

Nội dung phim Nghi lễ cổ xưa

Một phóng viên trở lại nơi cô sinh ra ở Veracruz để tìm hiểu cho bài viết về văn hóa bộ lạc, nhưng rồi bị người ở địa phương bắt cóc vì tin rằng cô bị quỷ ám.