Ngày thanh trừng

Ngày thanh trừng

The Purge

Nội dung phim Ngày thanh trừng

Trong tương lai đầy tội ác khi các cảnh sát việc ngập đầu để những sát nhân và tội ác thống trị đường phố trong một đêm của năm, có ai đó đang gõ cửa nhà James Sandin.