Nếu Như Thế

Nếu Như Thế

What If

Nội dung phim Nếu Như Thế

Mỗi tập của "If This" bao gồm 3-5 câu chuyện cười năng lượng cao. Tất cả các nhân vật và sự vật trong mỗi câu chuyện cười phải tuân theo một khái niệm đã định để hoàn thành tất cả các hành vi và cuộc trò chuyện. Nếu không, mọi thứ xảy ra phải phục vụ khái niệm này. Thoạt nhìn, nó ít nhiều khác thường, nhưng tất cả đều tồn tại và thực hành nghiêm túc. Mỗi nhân vật trong cốt truyện thể hiện những tính cách, danh tính khác nhau, các nhóm tuổi khác nhau có quan điểm riêng về sự việc. Cốt truyện hài hước về xung đột kịch tính trong cùng một không gian thể hiện thái độ tích cực và chăm chỉ của những người trẻ đương thời đối với công việc và cuộc sống, đồng thời thúc đẩy Năng lượng tích cực yêu đời và tinh thần trả ơn cuộc đời bằng những bài hát.