Mr. Christmas: Trang hoàng nhà cửa ngày lễ

Mr. Christmas: Trang hoàng nhà cửa ngày lễ

Holiday Home Makeover with Mr. Christmas

Nội dung phim Mr. Christmas: Trang hoàng nhà cửa ngày lễ

Nhà thiết kế nội thất, "Anh Giáng Sinh" Benjamin Bradley, phối hợp với nhóm "yêu tinh" đáng tin cậy và giúp các gia đình trang hoàng lại nhà cửa cho dịp lễ.