Mr Boo gặp Pom Pom

Mr Boo gặp Pom Pom

Mr Boo Meets Pom Pom

Nội dung phim Mr Boo gặp Pom Pom

Các thám tử Hong Kong Chau và Beethoven hợp sức với ông Boo trong một nhiệm vụ táo bạo liên quan đến một vụ trộm đồ trang sức và một chiếc caper trong viện bảo tàng.