Mình ơi: Sáu câu chuyện tình đích thực

Mình ơi: Sáu câu chuyện tình đích thực

My Love: Six Stories of True Love

Nội dung phim Mình ơi: Sáu câu chuyện tình đích thực

Trong những bản khắc họa dịu dàng được quay suốt một năm này, sáu cặp đôi ở những nơi khác nhau trên thế giới chia sẻ về mối tình kéo dài nhiều thập kỷ của họ.