Mẹ ma than khóc La Llorona

Mẹ ma than khóc La Llorona

The Curse of La Llorona

Nội dung phim Mẹ ma than khóc La Llorona

Những năm 1970 ở Los Angeles, một bà mẹ đơn thân trăn trở phát hiện ra một số truyện dân gian là có thật khi một thực thể đen tối với ý đồ nham hiểm đeo đẳng con mình.