Mặt Trái Của Mất Tích

Mặt Trái Của Mất Tích

Missing: The Other Side

Nội dung phim Mặt Trái Của Mất Tích

\"Mặt Trái Của Mất Tích\" là bộ phim huyền nghi kỳ ảo có bối cảnh là một ngôi làng tụ tập linh hồn của những người chết mất tích, kể về quá trình tìm kiếm ca