Mặt nạ Zorro

Mặt nạ Zorro

The Mask of Zorro

Nội dung phim Mặt nạ Zorro

Ở tuổi xế chiều, Zorro tuyển đệ tử thừa kế chiếc mặt nạ của mình bằng cách để người đó ngăn chặn kế hoạch quỷ quyệt của một địa chủ quyền lực có thù riêng với cả hai.