Mặt Dày (Phần 5)

Mặt Dày (Phần 5)

Shameless (Season 5)

Nội dung phim Mặt Dày (Phần 5)

Phần năm tìm thấy Gallaghers giải quyết cả mặt trái và mặt trái của quá trình đổi mới cá nhân và đô thị. Khi khu phố của họ bắt đầu tiến tới chỉnh trang, gia tộc Gallagher bắt đầu hòa giải quá khứ hỗn loạn của họ với hy vọng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Trailer phim Mặt Dày (Phần 5):

trailers