Mãnh Hổ Ngửi Tường Vi: Vũ Đạo Đoàn

Mãnh Hổ Ngửi Tường Vi: Vũ Đạo Đoàn

Tiger And Flower: The Dancing Lizaed

Nội dung phim Mãnh Hổ Ngửi Tường Vi: Vũ Đạo Đoàn

Mãnh Hổ Ngửi Tường Vi - Vũ Đạo Đoàn - Tiger and Flower: The Dancing Lizaed kể về sau khi Đàm Hổ mất tích cả năm trời, Thái Vi quyết định đi Châu Âu và không bao giờ quay lại. Vào đêm trước khi lên tàu, Lâm Kì Lân nói với cô rằng có tin tức nói về "mãnh hổ" và về câu chuyện của người đàn ông hổ ở Thượng Hải. Đàm Hổ có quay trở lại hay không, và câu chuyện xoay quanh "mãnh hổ" sẽ như thế nào, họ còn phải trải qua bao nhiêu vụ án nữa?