Màn đêm trên Trái Đất: Thước phim trong bóng tối

Màn đêm trên Trái Đất: Thước phim trong bóng tối

Night on Earth: Shot in the Dark

Nội dung phim Màn đêm trên Trái Đất: Thước phim trong bóng tối

Cảnh hậu trường cho thấy sự cống hiến của các đội quay phim trên toàn thế giới khi phải trèo, lặn và chịu rét để có các thước phim đêm ngoạn mục cho bộ phim tài liệu.