Maksym Osa: The Gold of Werewolf

Maksym Osa: The Gold of Werewolf

Maksym Osa: The Gold of Werewolf

Nội dung phim Maksym Osa: The Gold of Werewolf

Ukraine - 1636. Ai đó đã tấn công một tiểu đoàn cô-dắc đang vận chuyển vàng của vua Ba Lan. Một cossack - Maksym Osa - cố gắng tìm số vàng bị mất tích, nhưng nhanh chóng trở thành một trong những nghi phạm chính.

Trailer phim Maksym Osa: The Gold of Werewolf:

trailers