Mã nguồn tỉ đô

Mã nguồn tỉ đô

The Billion Dollar Code

Nội dung phim Mã nguồn tỉ đô

Những năm 90 ở Berlin, một nghệ sĩ và một hacker tìm ra phương pháp mới để quan sát thế giới. Nhiều năm sau, họ hội ngộ để kiện Google vi phạm quyền với sáng chế này.

Trailer phim Mã nguồn tỉ đô:

trailers