Ma cà rồng ở quận Bronx

Ma cà rồng ở quận Bronx

Vampires vs. the Bronx

Nội dung phim Ma cà rồng ở quận Bronx

Ba đứa trẻ can đảm ở quận Bronx – nơi đang chuyển mình nhanh chóng – vô tình phát hiện âm mưu hiểm ác nhằm rút cạn sinh lực cộng đồng yêu dấu của họ.