Lựa chọn của cuộc đời

Lựa chọn của cuộc đời

What If?

Nội dung phim Lựa chọn của cuộc đời

Bốn con người đứng trước ngã rẽ cuộc đời và mỗi người đều có cơ hội chọn cả hai con đường, sau đó quyết định con đường nào là tốt nhất với họ.