Lớp kiến trúc 101

Lớp kiến trúc 101

Architecture 101

Nội dung phim Lớp kiến trúc 101

Nhiều năm sau khi yêu nhau thời học lớp kiến trúc, Seo Yeon đi tìm lại Seung Min để thiết kế ngôi nhà trong mơ của cô và nối lại mối tình giữa họ.