Lớp cá biệt

Lớp cá biệt

The Underclass

Nội dung phim Lớp cá biệt

Sau khi bị loại khỏi một chương trình hạng ưu, một nữ sinh vướng vào rắc rối với băng nhóm trường trung học trong khi cố gắng tìm kiếm con người thật của mình.