Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn

Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn

A Simple Favor

Nội dung phim Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn

Stephanie, một người mẹ góa chồng, người cũng điều hành một vlog nấu ăn, kết bạn với Emily, một người phụ nữ bí mật tầng lớp thượng lưu có con đi cùng một trường tiểu học về Stephanie. Đột nhiên Emily bị mất tích và Stephanie bắt đầu điều tra, chỉ để tìm những bí mật đen tối, thay đổi cuộc sống của Stephanie mãi mãi.