Lời thì thầm hiểm ác

Lời thì thầm hiểm ác

Whispers

Nội dung phim Lời thì thầm hiểm ác

Khi những nghi ngờ xung quanh cái chết của người đứng đầu gia đình ngày một tăng, gia đình giàu có nọ bắt đầu lật mở sự thật khi các bí mật đen tối được đưa ra ánh sáng.