Lễ trừ tà của Emily Rose

Lễ trừ tà của Emily Rose

The Exorcism of Emily Rose

Nội dung phim Lễ trừ tà của Emily Rose

Một luật sư bào chữa bất khả tri thấy lo sợ khi cô bắt đầu tin tưởng thân chủ của mình – một linh mục bị buộc tội vô ý làm chết người sau buổi lễ trừ tà thất bại.