Lễ Thanh trừng: Năm bầu cử

Lễ Thanh trừng: Năm bầu cử

The Purge: Election Year

Nội dung phim Lễ Thanh trừng: Năm bầu cử

Khi ứng viên tranh cử Tổng thống vận động hành lang để dừng phong tục cho phép tổ chức một đêm bạo lực dã man trong năm, cô lọt vào tầm ngắm và phải chiến đấu giữ mạng.