Kỵ Sĩ Bóng Đêm Trở Lại (Phần 1)

Kỵ Sĩ Bóng Đêm Trở Lại (Phần 1)

Batman: The Dark Knight Returns, Part 1

Nội dung phim Kỵ Sĩ Bóng Đêm Trở Lại (Phần 1)

Batman đã không được nhìn thấy trong mười năm. Một giống mới của sự tàn phá tội phạm thành phố Gotham, buộc Bruce Wayne 55 tuổi trở lại Cape và Cowl. Nhưng, anh ta vẫn còn những gì nó cần để chống tội phạm trong một kỷ nguyên mới?