Kingsglaive: Final Fantasy XV

Kingsglaive: Final Fantasy XV

Kingsglaive: Final Fantasy XV

Nội dung phim Kingsglaive: Final Fantasy XV

Vua Regis xứ Lucis ra lệnh cho các chiến binh Kingsglaive của mình ngăn chặn quân đội Niflheim trước khi chúng xâm lược và đánh cắp viên pha lê ban sức mạnh cho Lucis.