Kiếm Võng Chi Tứ Hải Lưu Vân

Kiếm Võng Chi Tứ Hải Lưu Vân

The Fate Of Swordsman

Nội dung phim Kiếm Võng Chi Tứ Hải Lưu Vân

Tứ đại hiệp sĩ diễn truyền kỳ võ hiệp! Đại đệ tử Thuần Dương cung Tạ Lưu Vân hộ tống sư đệ là hoàng tử Lý Trọng Mậu và bị cuốn vào cuộc đấu tranh hoàng tộc...