Khúc hát của những con đường

Khúc hát của những con đường

Pather Panchali

Nội dung phim Khúc hát của những con đường

Linh mục nghèo khó Harihar Ray, mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình, rời ngôi làng nông thôn Bengal của mình để tìm việc làm.