Khu rừng Halloween

Khu rừng Halloween

Grave Halloween

Nội dung phim Khu rừng Halloween

Một sinh viên trao đổi nước ngoài đến Nhật Bản cùng một số người bạn chuyên làm phim tài liệu để đến một khu rừng bị quỷ ám – nơi mẹ cô đã tự sát.