Khu rừng bí mật (Phần 2)

Khu rừng bí mật (Phần 2)

Stranger (Season 2)

Nội dung phim Khu rừng bí mật (Phần 2)

Giữa cuộc chiến quyền lực mà bên là cảnh sát, bên là công tố viên, Si Mok và Yeo Jin đã khám phá ra những bí mật đen tối khi theo đuổi nhiều vụ án đan xen rối rắm.