Khu rừng bí mật (Phần 1)

Khu rừng bí mật (Phần 1)

Stranger (Season 1)

Nội dung phim Khu rừng bí mật (Phần 1)

Nhờ sự giúp đỡ của nữ thanh tra gan dạ, công tố viên đã mất khả năng đồng cảm xử trí một vụ án mạng giữa bộ máy chính trị mục nát.