Không Sánh Bằng Tình Tướng Quân

Không Sánh Bằng Tình Tướng Quân

Marry Me, My Queen

Nội dung phim Không Sánh Bằng Tình Tướng Quân

Thành chủ thành Quận An - Cố Khuynh Tư - vốn đã cân bằng được thế lực trong triều bằng kế giả ngốc, ấy vậy mà lại bị tướng quân Lý Ẩn Chi mang theo 15 vạn đại quân làm cho rối loạn. Vốn dĩ nàng muốn dùng lại kế cũ để kiềm chế Lý Ẩn Chi, không ngờ lại bị bức hôn ngược lại.