Không quốc tịch

Không quốc tịch

Stateless

Nội dung phim Không quốc tịch

Bốn người lạ – một phụ nữ đang trốn chạy, một người tị nạn dũng cảm, một quan chức quyết tâm và một người cha chật vật – gặp nhau tại một trung tâm tạm giữ di trú ở Úc.