Không gian cuối cùng (Phần 2)

Không gian cuối cùng (Phần 2)

Final Space (Season 2)

Nội dung phim Không gian cuối cùng (Phần 2)

Gary và phi hành đoàn gan dạ vừa tìm Quinn khắp thiên hà, vừa đối phó với vụ đoàn tụ gia đình khó xử, cuộc đua tàu không gian chết chóc và những cục bông vui vẻ kì dị.