Không gian cuối cùng (Phần 3)

Không gian cuối cùng (Phần 3)

Final Space (Season 3)

Nội dung phim Không gian cuối cùng (Phần 3)

Gary cùng cả đội gắng sống sót trong sự hỗn loạn, chém giết ở Không gian Cuối cùng và trốn chạy khỏi Invictus tàn ác, kẻ nóng lòng lợi dụng sức mạnh của Mooncake.